آرشیو سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۸
حوادث
۱۱

آزار و اذیت زن جوان توسط فروشنده ملک و همدستانش

دو نفر از متهمانی که زن جوانی را به بهانه فروش ملک به مکانی خلوت برده و مورد آزار جنسی قرار داده بودند دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش زن جوانی با طرح شکایتی از آزار جنسی خود توسط پنج مرد افغان خبر داد و خواهان رسیدگی به پرونده شد.

این زن در تشریح ماجرا و نحوه آزار خود گفت: من در یکی از سایت های اینترنتی آگهی فروش ملکی را دیدم، پس از آن در تماس تلفنی با شماره ای که در آگهی ثبت شده بود اطلاعاتی به دست آوردم و زمانی را برای دیدن آن ملک هماهنگ کردم.

شاکی ادامه داد: در زمان مقرر به محل رفتم و مردی که با او صحبت کرده بودم ملک را به من نشان داد، اما آن ملک توجهم را جلب نکرد. وقتی که می خواستم از آنجا بروم مرد که بعدا فهمیدم افغان است به من گفت ملک دیگری هم برای فروش دارد، به همین خاطر قرار شد مرا به آنجا ببرد، اما وقتی به آنجا رسیدیم یک لحظه ترسیدم و تصمیم گرفتم قبل از ورود به ملک برگردم که ناگهان آن مرد مرا به داخل هل داد و بعد هم با تهدید مرا مجبور به سکوت کرد. این زن همچنین گفت: التماس می کردم و به او می گفتم هرچه بخواهد به او می دهم فقط اجازه بدهد من از آنجا بروم، اما آن مرد اصلا به حرف من اهمیتی نمی داد و پس از مدتی چهار نفر دیگر هم به آنجا آمدند و بعد هم به زور و تهدید نقشه شان را عملی کردند.

در پی این شکایت گروهی از ماموران که این حادثه در محدوده استحفاظی آنها اتفاق افتاده بود مسئول رسیدگی و بررسی اولیه پرونده شدند. ماموران در تحقیقات خود سر نخ هایی به دست آوردند و از این طریق فردی را که با یکی از متهمان فراری در ارتباط بود شناسایی کردند. در ادامه ماموران از او خواستند در تماس با متهم فراری قرار صوری بگذارد و بگوید افرادی خواهان خرید ملک هستند، اما متهم باید آنها را از پاسداران به محل موردنظر ببرد. به این ترتیب مرد افغان در قراری صوری دستگیر شد و در بازجویی های اولیه به اتهام خود اعتراف کرد. در ادامه یکی دیگر از متهمان فراری نیز شناسایی و دستگیر شد. پس از آن با توجه به نوع جرم و ضرورت رسیدگی تخصصی، پرونده در اختیار ماموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

در ادامه تحقیقات ماموران اداره شانزدهم بررسی ها و بازجویی ها را ادامه دادند. آخرین اخبار حکایت از آن دارد که ماموران اداره آگاهی موفق به دستگیری سه متهم فراری پرونده شده اند و به این ترتیب هر پنج متهم به مرجع قضائی معرفی می شوند تا به جرمشان رسیدگی شود.