آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۴۹۹
جامعه
۱۸

اسناد شهرداری ستاره دار می شود

 رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: تفاهم شده است اسناد شهرداری با ستاره یا نشانه ای از سایر اسناد مشخص و ثبت شود.

به گزارش مهر، محمود میر لوحی افزود: تعداد پرونده های شهرداری تهران در حوزه حقوقی، چند برابر کل پرونده های دولت در این حوزه است که با توجه به فعالیت های گسترده ای که در تهران انجام می شود، طبیعی است. وی ادامه داد: به تازگی هماهنگی های خوبی با قوه قضاییه صورت گرفته، مسوولان شهری دیدارهایی با مقامات قضایی داشته اند و اظهار امیدواری کردند از این پس هماهنگی های شهرداری بیشتر شود و شاهد بهبود همکاری قوه قضاییه و شهرداری باشیم. مساله دومی که در این حوزه وجود دارد، نوعی ابهام در ساختار حقوقی شهرداری است. به همین دلیل تعداد قابل توجهی از پرونده ها حجم گسترده ای پیدا کرده اند.

میر لوحی با اشاره به پرونده های حقوقی شهرداری تهران گفت: برخی پرونده ها به بیش از صد میلیارد تومان نیز می رسد. در برخی پرونده ها به دلیل وجود افراد سودجو، متاسفانه شهرداری گوشت قربانی شده است به ویژه پرونده های قدیمی. به عنوان مثال، شهرداری قطعه زمینی وقفی را با مصالحه گرفته است و توافقات قانونی با اداره اوقاف نیز انجام شده، اما حکم پرداخت وجه به صندوق قوه قضاییه صادر شده است.