آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۴۹۹
صفحه آخر
۲۰
راه هفتاد و سوم

راه «علی»

علیرضا رافتی

چهره اش یک سال زودتر از شناسنامه اش به پختگی 40 سالگی رسیده است. صورتی آفتاب سوخته با چین هایی که موقرترش می کند. ایستگاه صلواتی شان را چند متر قبل از ورودی شهر مهران علم کرده اند. سوله ای بزرگ و مجهز که قرار است همین روزها برای هر وعده میزبان چند هزار نفر از زائران اربعین باشد. علی، مسوول رسیدگی فنی به تجهیزات آشپزخانه و سردخانه است. هر قدر هم که کلمه «موکب» سر زبان مردم افتاده باشد خودشان می گویند اینجا «ایستگاه» است، چون پدران ما از چند سال قبل از شکوه رسانه ای اربعین، این سفره را داشته اند. علی می گفت نوجوان که بوده روزهای قبل از اربعین با رفقایش یک گاری آب سرد و نوشیدنی از خانه هایشان برمی داشتند و لب و جگر زائران را زیر آتش بار آفتاب مرز مهران خنک می کردند. آرام و موقر صحبت می کند و گاهی با دست لای خرمن قهوه ای و مشکی موهای حورا دخترش- می گردد. می گوید آن سال ها که هنوز این پذیرایی ها و زوارداری ها رونق این چنینی نگرفته و رسانه ای نشده بود وقتی دست زائران شب مانده را می گرفتیم و به خانه می بردیم و پذیرایی می کردیم، تعجب می کردند. بعضی هایشان دم صبح که می خواستند بروند مرز دست در جیب می کردند که پول غذا و مسافرخانه را حساب کنند. علی تعمیرکار یخچال و کولرگازی است و زندگی اش از دخل یک مغازه تعمیر لوازم خانگی در مهران می گذرد. اما یک ماه منتهی به اربعین مغازه را تخته می کند و همان کارش را در ایستگاه صلواتی شان زیر پرچم امام حسین انجام می دهد. می گوید روا نیست آدم این ایام را فکر کسب درآمد باشد. این روزها هر که با هر چه در توان دارد می آید که کاری را پیش ببرد. من هم تعمیرکاری را بلدم.