آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۴
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

پنکه!

گفت: یکی از مدعیان اصلاحات گفته است؛ انرژی هسته ای و فعالیت هسته ای به چه درد ما می خورد؟! حتی نوع صلح آمیز آن!

گفتم: ولی این فن آوری نقش مهمی در توسعه صنعت، کشاورزی، پزشکی، شناسایی و درمان بیماری ها،  تولید برق و تولید مواد باکیفیت و مقاومت ویژه و... دارد. یعنی این مدعی اصلاحات تا این اندازه از مرحله پرت است؟!

گفت: ای عوام! آنچه را که آمریکا و اسرائیل از ترس اینکه متهم به بی سوادی نشوند جرات ندارند که مطرح کنند توی دهان نوچه هایشان می گذارند!

گفتم: یکی از منافقین روی کد ارتباط برج مراقبت نفوذ کرده بود و برای اینکه هلی کوپتر رزمندگان را ساقط کند با ناشی گری به خلبان می گفت؛ هوا دیگه خنک  شده، اون پنکه بالای سرتو خاموش کن!