آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۸
صفحه اول
۱
یادداشت

اربعین،نویدبخش تمدن نوین اسلامی

دکتر عباس خسروانی

ایران اسلامی اراده کرده است تا در گام دوم انقلاب خود،حرکت به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی را سرعت ببخشد و زمینه ها و بسترها را برای تحقق این آرمان بزرگ فراهم سازد.آرمانی مبتنی بر عقلانیت و خرد متکی بر تجربه تاریخی که آن را از حالت یک آرزو به یک امر تحقق یافتنی تبدیل کرده است.رسیدن به تمدن نوین اسلامی الزامات خود را طلب می کند که یکی از آنها اراده جمعی و ائتلاف قلوب انسان های آزادیخواه و عدالت طلبی است که می خواهند اقتدار و عظمت خود را به رخ تمدن غربی متکی بر اندیشه اومانیستی بکشند و از پایان این تمدن و آغاز تمدنی نوین متکی برعقلانیت متصل به وحی سخن بگویند.

اربعین نماد و ظرف تحقق این اراده جمعی است که قلوب انسان های آزاده را به یکدیگر گره می زند و عظمت یک امت واحده را به رخ رقبای تمدنی خود می کشاند.اربعین نماد اراده یک امتی است که اهل حرکت است و با سکون و رکود میانه ای ندارد حتی اگر مسیر حرکت ناهموار و دشوار باشد.تحقق تمدن نوین اسلامی مبتنی بر حرکت و پویایی است.حرکت در مسیری که غایت آن،دشواری هایش را به شیرینی تبدیل می کند.اربعین و پیاده روی باشکوه میلیونی انسان های آزاده و دلداده امام آزادگان، نماد حرکت و پویایی برای رسیدن به یک آرمان بزرگ یعنی تمدن نوین اسلامی است که زیبایی های این آرمان، دشواری های راه را برای رهروان آن آسان و شیرین کرده است.پیاده روی اربعین حرکت به سمت انسان کاملی است که خود تمدن ساز بوده است.شخصیتی که به جای سکون و ماندن و ساختن و سوختن با نظام فاسد موجود،قدم در مسیری می گذارد که دشواری ها و مصائب دنیایی آن،دل هر انسانی را به درد می آورد.اما غایت آن پی ریزی فرهنگ و تمدنی بود که تا به امروز شور و حرارت آن در دل های انسان های آزاده فروکش نکرده است و می رود تا با تکیه بر فرهنگ عاشورایی وفلسفه حسینی،تمدن نوین اسلامی را محقق سازد.اربعین یک رویداد بزرگ تاریخی و تمدنی است که از آینده ای روشن سخن می گوید.آینده ای که در آن ارزش های والای الهی حاکمیت خواهند یافت و انسان را به سوی تعالی رهنمون خواهد ساخت.اربعین حسینی هویت بخش تمدن نوین اسلامی است.اربعین و فرهنگ آن تمدن اسلامی را از سایر تمدن ها متمایز خواهد کرد.اربعین نماد اتصال انسان به قدرت لایزال الهی است،این اتصال به خداست که انسان را قانع می کند در این مسیر دشوار گام بردارد.در اربعین انسان تنها نیست.انسان در کنار انسان هاست و خدا را حاضر و ناظر می بیند و لذا احساس تنهایی و رها بودگی و پوچی نمی کند.در اربعین اندیشه اومانیسم ،سکولاریسم و نهیلیسم محو می شوند.به همین دلیل است که اربعین هویت تمدن نوین اسلامی است.اربعین همانطور که تمدن ما را از سایر تمدن های بشری متمایز می کند،هر آن کسی را که اشتراکی با این تمدن دارد به سوی خود می خواند.اربعین وحدت بخش است.به همین دلیل است که اربعین مختص شیعیان نیست.اربعین مختص همه انسان های آزاده ای است که شاید شیعه یا حتی مسلمان هم نباشند.وقتی معتقدیم که اربعین تمدن ساز است قطعا منحصر و محدود به یک جریان یا مذهب نمی شود.اربعین با انسان ها و با انسانیت سروکار دارد و اگر می بینیم که در پیاده روی با شکوه اربعین از ملت ها و اقوام و مذاهب و ادیان مختلف حضور دارند نشان از آن دارد که اربعین تمدن ساز است و در تمدن نوین اسلامی نه تنها مسلمانان بلکه همه ی ملت های آزاده و عدالت طلب جهان حضور دارند.مطالعه ابعاد و زوایای اربعین حسینی از ابتدای شکل گیری تا کنون نشان می دهد که ما با یک فرهنگ غنی سروکار داریم.منظومه ای به هم پیوسته که هر بعد آن به زندگی ما معنا می دهد و این معنا می تواند عمل و رفتار ما را در جامعه اسلامی سازماندهی کند.تمدن سازی بدون فرهنگ امکان پذیر نیست.هر تمدنی برای ساخته شدن و ماندن و عمل کردن نیازمند فرهنگ است.تمدن نوین اسلامی به عنوان آرمان بزرگ انقلاب اسلامی برای تحقق، نیازمند فرهنگ خاص خود است که اربعین حسینی این نرم افزار پیشرفته را در اختیار ما گذاشته است.فرهنگی که رفتار ما را در مسیر ساخت جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی شکل می دهد.فهم ما را از دنیا شکل می دهد.معنای جدیدی از زندگی به ما ارائه می دهد و این فهم و معنای جدید رفتار و عمل ما را در جامعه سامان می دهد که خود جان مایه ساخت جامعه اسلامی به عنوان پیش زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی است.لذا ما باید اربعین حسینی را در فرآیند ایجاد تمدن نوین اسلامی تحلیل و تبیین کنیم.فرآیندی که انقلاب اسلامی در آغاز آن قرار دارد و کیست که بتواند این حقیقت را انکار کند که اربعین حسینی با این کیفیت و کمیت از ارمغان های انقلاب اسلامی است.به همین دلیل است که اربعین حلقه اتصال انقلاب اسلامی به تمدن اسلامی است.از سوی دیگر اربعین دلیلی است بر درستی انقلاب و صحت و سلامت مسیری که تا کنون انقلاب طی کرده است.نکته ای که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است.بیانیه گام دوم حکایت از این حقیقت دارد که انقلاب توانسته است علی رغم همه مشکلات و فشارها و توطئه ها یک چله افتخار آمیز و بدون خیانت به آرمان های خود را طی کند.انقلابی که بر خلاف بسیاری از انقلاب های بزرگ جهان از مسیر خود منحرف نشد و به آرمان هایش پشت نکرد.اگر ما بخواهیم برای وفاداری انقلاب اسلامی به آرمان هایش یک دلیل بیاوریم،آن یک دلیل اربعین حسینی است.اگر انقلاب اسلامی در مسیر درست خود گام بر نمی داشت و هدایتگران و امامان آن قادر به رهبری و راهبری آن نبودند امروز نباید با پدیده ای جهانی مثل اربعین حسینی روبه رو می شدیم.همان طور که اربعین می تواند به عنوان یک معیار برای سنجش عملکرد کلی انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گیرد می تواند در گام دوم انقلاب هم نقش آفرینی کند و معبرهای پیش روی انقلاب را باز کند و معیاری برای ارزیابی و سنجش رفتار و عمل ما در گام دوم انقلاب باشد.ما وظیفه داریم رابطه معنادار و تنگاتنگ اربعین با گام دوم انقلاب را برای نسل جوان و آینده سازان و البته مدیران و تصمیم سازان بیش از پیش تبیین کنیم.