آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۸
شهرستان ها
۵

معاون اداره کل راه و شهرسازی بوشهر: سامانه مدیریت بر مصوبات کمیسیون های ماده 5 راه اندازی شد

بوشهر- خبرنگار رسالت: حسین حسن زاده از راه اندازی سامانه مدیریت بر مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی خبر داد. وی در این خصوص افزود : ساماندهی فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون هایماده 5، افزایش شفافیت و عدالت در نظام مدیریت شهری و انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات و افزایش تحقق پذیری طرح و جلوگیری از انحراف آنها را از اهداف اولیه راه اندازی این سامانه عنوان کرد. حسن زاده ابراز داشت: با راه اندازی سامانه کمیسیون ماده 5 کلیه در خواست های فیزیکی (پرونده)  ارسالی از شهرداری بوشهر به دبیر خانه کمیسیون ماده 5 جهت تغییر در طرح تفصیلی حذف گردید و با این اقدام در وقت و هزینه ها  صرفه جویی خواهد شد. معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده 5، یک نرم افزار  تحت شبکه  می باشد که امکانات مورد نیاز به منظور جست وجو، نمایش و ویرایش اطلاعات مکانی و توصیفی موجود در پایگاه داده کمیسیون ماده 5 را فراهم می کند. حسن زاده بیان کرد: کاربران می توانند با ورود به این سامانه از طریق شبکه ارتباطی داخلی و یا اینترنت به امکانات این نرم افزار دسترسی پیدا کنند. وی درادامه تاکید کرد: از دیگر قابلیت های این سامانه، تشکیل انبار داده ای مربوطه و تصویر مدارک و مستندات و جست وجو های متنوع براساس اقلام داده ای،گزارشات و آنالیزهای مختلف می باشد.