آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۸
اجتماعی
۱۰

تلنگر خودمانی

ازدواج به خاطر فرار از تنهایی و یا صرفا بیرون آمدن از خانواده پدری در بسیاری از افراد جزو دلایل اصلی ازدواج است. اما می گویند هدف از ازدواج باید خود ازدواج باشد نه چیز دیگر؛ یعنی زوجیت و شریک یافتن و رشد و تکامل فردی و اجتماعی. فرد باید در وهله اول باید هدف خود را از ازدواج مشخص کند. بنابراین دلایل و انگیزه های ازدواج بسیار مهم هستند و باید به آنها فکر کرد.  بسیاری از جوانان تنها برای فرار از تنهایی و تجربه زندگی مشترک ازدواج می کنند و معیارهای اساسی در انتخاب همسر را نادیده می گیرند.