آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۸
سیاسی
۳

دیگه چه خبر

روایتی از اعترافات غیرواقعی

   خبر اول اینکه، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم با دفاع از طرح مجلسی ها برای ممانعت از پخش اعترافات متهمان از صدا و سیما، نمونه ای از این اعترافات را روایت کرد. حسین انصاری راد در گفت وگو با ایرنا، گفت: در جریان مجالس پنجم و ششم خود من از نزدیک شاهد نمونه ای ازاین اعترافات در رابطه با قتل های زنجیره ای بودم. در مجلس پنجم اعترافاتی از زبان همسر سعید امامی پخش شد که می گفت همراه همسرش به اسرائیل رفته بود ودرآنجا توطئه قتل ها را سامان دادند. در این فیلم ها چند نفردیگری را هم آوردند که با سبیل و در شمایل قاچاقچیان درباره این پرونده اعترافاتی کردند که بعدا فهمیدیم این بندگان خدا را مجبور به تراشیدن ریش و اعتراف کرده اند. وی افزود: وقتی برحسب گزارش خود وزارت اطلاعات روشن شد که گروهی خودسردرخود این وزارتخانه مرتکب این جنایات شده اند، پرونده شکل دیگری پیدا کرد. انصاری راد ادامه داد: اما در دوران مجلس ششم،همسرسعید امامی آمد و گفت تحت شکنجه آن حرف های کذایی را زده و اقاریراو به هیچ وجه منطبق برواقعیت نبوده است. این فیلم را در یکی از راهروهای مجلس پخش کردند و خود من سه بار آن را دیدم. یادم است وقتی فیلم به یک جای خاص می رسید، مغزم دیگر تحمل نمی کرد و نمی توانستم از شدت ناراحتی، ادامه آن را ببینم.

 رای دیوان دادگستری اروپا به نفع شرکت ایرانی

  خبر دیگر اینکه، شعبه عمومی دیوان دادگستری اروپا در حکمی درخصوص پرونده شکایت شرکت  ایرانی «فولمن» از شورای اروپا، به نفع این شرکت رای داد. به گزارش ایسنا، بر اساس حکم صادره، شورای اروپا محکوم به پرداخت 71 هزار یورو غرامت به خاطر خسارات غیرمادی وارده به شرکت فولمن شده است. شرکت فولمن از جمله نخستین شرکت هایی بود که به بهانه مشارکت در ساخت تاسیسات هسته ای و ذیل سیاست امنیتی و خارجی مشترک اروپا در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت. کلیه اموال و دارایی های مربوط به این شرکت بر اساس تصمیم 413 شورای اروپا و آیین نامه اجرایی 668 سال 2010 نیز مسدود شده بود. حکم صادر شده از سوی دیوان دادگستری اروپا در تاریخ 30 سپتامبر 2019 (هشتم مهرماه 98) در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است.

 امریکا زیر فشار ایران برای بازگشت به برجام

  دست آخر اینکه، نشریه کنگره امریکا در تحلیلی نوشته است: سیاست تشدید فشار اقتصادی واشنگتن به گونه ای طراحی شده است که ایران را مجبور کند برای دستیابی به توافق بهتر به میز مذاکره بازگردد. در سال اول دولت ترامپ به اعمال تحریم ها علیه ایران پرداخت، اما ایران تصمیم گرفت تا با وجود تحریم ها به برجام متعهد باشد. به گزارش ایلنا، در تحلیل «هیل» آمده: این تحریم بر اقتصاد ایران آسیب زده است اما ایران از صبر و شکیبایی استفاده کرده است. اکنون افزایش تحریم ها باعث شده است ایران هم به اعمال فشار بر امریکا بپردازد و از موضع قدرت با امریکا برخورد کند. یک سال پس از فشار حداکثری، ما شاهد تنش بیشتر در منطقه، کاهش تعهدات برجامی ایران و پرتاب موشک ها و جنگ های بیشتر منطقه ای هستیم. اکنون این ایران است که امریکا را برای بازگشت به برجام تحت فشار قرار داده است.