آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۸
ورزشی
۱۱

ولی پور : ورود به المپیک دور از دسترس نیست

شیرجه روتیم ملی گفت: خوشبختانه ما ازنظر استخر مشکل خاصی نداریم و استخرهایی که درآن کار می کنیم کاملا با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.مجتبی ولی پوردرخصوص مسابقات قهرمانی آسیا بیان کرد: چین، ژاپن و هند که میزبان این دوره از رقابت ها بودند، بسیار قوی درقهرمانی آسیا حاضر شدند و همچنین در همه رده های سنی شرکت کننده داشتند. بچه های ما دراین رویداد بسیار خوب ظاهر شدند و توانستند مدال های رنگارنگی کسب کنند. خود من هم توانستم 4 مدال به دست بیاورم.وی افزود: آینده شیرجه ایران بستگی به برنامه ریزی دارد، چون همه تیم های آسیایی الان برنامه دارند . ولی پوراظهار داشت: پیش ازاین مسابقات کلا 6 ماه دراردو بودیم و صبح و بعدازظهر تمرینات خود را دنبال می کردیم. زمانی که دراردو بودیم دراستخر مجموعه ورزشی آزادی، درغیر این صورت در شهر خودم تبریز تمرین می کردم. خوشبختانه  از نظراستخر مشکل خاصی نداریم و استخرهایی که درآن کار می کنیم کاملا با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.شیرجه رو تیم ملی ایران درپایان گفت: در حال حاضر تقریبا 8 ماه به مسابقات ژاپن که آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک  است، باقی مانده و به همراه مربی ام برنامه ریزی کردم دراین چند ماه چه کارهایی انجام دهیم. هراتفاقی در ورزش ممکن است بیفتد و هیچ چیز غیرممکن نیست. اگر برنامه ریزی خوب باشد حتی کسب سهمیه المپیک هم دور ازدسترس نخواهد بود.