آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۶
فرهنگ و هنر
۱۴
تازه ها

ترجمه اثر پرفروش فیزیکدان ایتالیایی در ایران

کتابی تازه از «کارلو روولی» فیزیکدان معروف ایتالیایی با عنوان «سیر زمان» وارد بازار کتاب ایران شد. این کتاب را که با رویکردی علمی، فلسفی و همزمان هنری به مفهوم زمان می پردازد، کامیاب تقی زاده به فارسی برگردانده است.

این کتاب در سه فصل اصلی «فروریزش زمان»، «جهان بدون زمان» و «سرچشمه زمان» نوشته شده و هر فصل نیز بخش های متعددی تدوین و تبیین شده است. روولی از بنیان گذاران نظریه گرانش کوانتومی حلقه و نویسنده کتاب های پرفروش بین المللی همچون «گفتارهایی از فیزیک»، «روی دیگر حقیقت» و همچنین «سیر زمان» است. ترجمه فارسی سیر زمان در 180 صفحه و با قیمت 24 هزار تومان در مجموعه انتشارات چترنگ چاپ شده است.