آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۵
جامعه
۱۳
خانواده

حضور زنان در ورزشگاه ها نشان از رشد عاطفی جامعه است

ارسیا تقوا، عضو انجمن علمی روانپزشکان گفت: هنگامی که دو جنس مخالف یکدیگر را درک کنند به آن معناست که احساسات و هیجانات درونی خود را تحت کنترل درآورده و می توانند با یکدیگر به تعامل برسند مانند حضور زنان در ورزشگاه ها برای دیدن ورزش مردان که نشانه ای از رشد و بلوغ عاطفی جامعه است.ارسیا تقوا در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در این صورت می توان ادعا کرد، احساسات و عواطف تحت کنترل درآمده و آرامش در این میان حکم فرماست.

او با بیان اینکه بلوغ عاطفی به نوعی مدیریت هیجانات است، افزود: بلوغ عاطفی به فرد یا افراد کمک می کند تا بتوانند زندگی دلخواه خود را بسازند و در آن شادی و رضایت بیشتری را در کنار یکدیگر تجربه کنند. تقوا اضافه کرد: بلوغ عاطفی جنبه های دیگر رشدی مانند رفتار و افکار انسان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین علت هنگام قرار گرفتن در یک موقعیت دشوار، میزان بلوغ عاطفی عامل تعیین کننده ای در میزان سازگاری با شرایط خواهد بود.این متخصص روانشناسی بالینی همچنین گفت: هنگامی که فردی به درجه ای از بلوغ عاطفی رسید نه تنها می تواند احساسات خود را در هر زمان شناسایی و کنترل کند بلکه قادر خواهد بود، احساسات و عواطف دیگران را نیز درک کند.تقوا با بیان اینکه «احساس» حالت روانی است که به شخص دست می دهد و با واکنش های جسمی و رفتاری همراه است، افزود: ترس، خشم، غم، انزجار، خوشحالی و تعجب از شاخص های اصلی احساسات هر فردی به شمار می رود.او گفت: احساسات و عواطف سیستم انگیزه ای است که به فرد یا افراد کمک می کند تا هدفمند شود و در رسیدن به اهداف خود، برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی داشته باشد به شرط آنکه با تلاش این احساسات را تحت کنترل خود درآورده و به درستی از آنها استفاده کند. این روانشناس همچنین تاکید کرد: بلوغ عاطفی رسیدن به درجه ای از رشد و نمو مغزی است که شخص می تواند نه تنها احساسات خود را در هر زمان شناسایی کند بلکه از علت و چرایی آن آگاه شده و تحت کنترل خود قرار دهد و در نهایت این درصد از رشد یا توانمندی عاطفی از عوامل تعیین کننده موفقیت در زندگی اشتراکی و اجتماعی افراد به شمار می رود.

تقوا در تشریح نشانه های بلوغ عاطفی گفت: شناخت و آگاهی از علل چگونگی احساسات و عواطف، کنترل احساسات، حفظ آرامش، خنده رویی، خوش مشربی و شوخ طبعی، انتقادپذیری، توانمندی در پذیرش شکست، کوشا بودن در اصلاح امور، واقع بینی، توانمندی در تصمیم گیری، مسوولیت پذیری، مهربانی و دلسوزی، عاشق خود و دیگران و زندگی هدفمند و قادر به کنترل هوی و هوس از جمله علائم فرد یا افرادی است که به درجه ای از بلوغ عاطفی رسیده باشد.عضو انجمن علمی روانپزشکان گفت: افرادی که بتوانند بر اضطراب و نگرانی خود تسلط داشته باشند و بر خشم و عصبانیت شان غلبه کنند، نوعی دیگر از مسیر رسیدن به رشد مغزی و بلوغ عاطفی را طی کرده اند. او گفت: دیگر نشانه بلوغ عاطفی این است که فرد بداند طبیعت دارای نظم و قانون است و از این رو باید درد و رنج و واقعیات زندگی را پذیرفت و با شناخت قوانین و تلاش درست از آن لذت برد. هیچ انسانی کامل و عاری از خطا و اشتباه نیست، فردی که صادقانه اشتباه خود را پذیرفت و برای جبران آن کوشید و سعی کرد تا بدون هیچگونه لغزشی برای خود و دیگران مفید باشد، می توان نام این دسته افراد را در مسیر بلوغ عاطفی ثبت کرد.این روانشناس بالینی افزود: دوره بلوغ جسمی و عقلی یکی از حساس ترین دوره های رشد هر فرد است از این رو طی این دوره نه تنها فرد دستخوش تغییرات جسمانی بلکه از نظر شناختی و هیجانی نیز تغییر کرده و به رشد مغزی هم می رسد. رشد هیجانی که به بلوغ عاطفی معروف است از جنبه های حیاتی بلوغ محسوب می شود و تاثیر زیادی بر دوره های بعدی زندگی فرد یا دیگر افراد دارد.