آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۶
باشگاه اقتصاددانان
۵
پرسش امروز

اوکراین گیت

احسان آذری نیا

در دو هفته اخیر موضوع استیضاح ترامپ در مرکز توجه مردم، رسانه ها و فعالان اقتصادی آمریکا و جهان قرار گرفته و انتظار می رود حداقل برای مدتی دیگر این وضعیت ادامه پیدا کند. بحران های سیاسی مانند بحران های اقتصادی بر رفتار مردم و سرمایه گذاران اثر می گذارند و اگر روند تحقیقات درباره عملکرد ترامپ ادامه یابد، شاهد اثرات آن خواهیم بود. از پیش ابهام ها درباره سرنوشت ترامپ از ریسک پذیری سرمایه گذاران کاسته است.

ترامپ متهم است که از جایگاه خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور با اعمال فشار بر اوکراین، سوء استفاده کرده است. 25 جولای ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین تلفنی صحبت کرد و در سخنان خود از او خواست درباره جو بایدن و پسر او تحقیقاتی انجام دهد. اگر جو بایدن یک فرد بازنشسته عادی در جامعه آمریکا بود، موضوع درخواست ترامپ این میزان تبعات نداشت؛ اما به احتمال زیاد بایدن فرد منتخب دموکرات ها برای رقابت با ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. فعلا تحقیقات در حال انجام است و پس از نهایی شدن آن، مجلس نمایندگان به تک تک موارد رای خواهد داد. اگر رای مجلس نمایندگان به استیضاح ترامپ مثبت باشد، موضوع در مجلس سنا مطرح می شود و این مجلس طبق قانون باید به بررسی موضوع بپردازد. تحلیلگران معتقدند مجلس سنا که در کنترل جمهوری خواهان است، روند استیضاح را متوقف خواهد کرد. برای برکناری ترامپ به دو سوم آرای موافق این مجلس نیاز است. در مطالب حاضر به علل استیضاح ترامپ، سناریوهای پیش رو، شخصیت های مطرح در پرونده رسوایی اوکراین و اثرات استیضاح بر اقتصاد آمریکا و بازارهای مالی اشاره شده است.