آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۸
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

 آیا در زمان غیبت حضرت حجت (عج) وظیفه ای در مورد تعجیل در ظهور داریم؟ یعنی غیر از اینکه خودسازی و آماده سازی کنیم، وظیفه به این عنوان که برویم به سوی حضرت را داریم یا خیر؟ و اگر رفتن است چگونه و چطور؟

البته ما در عصر غیبت و برای ظهور وظیفه داریم. وظیفه اول، خودسازی است که البته باید با دقت و به طور جدی عمل شود. در مورد دیگران هم وظیفه داریم بکوشیم که بدانند و بکوشند برای خودسازی و دعا و تضرع برای رسیدن فرج. اگر شما به حد کافی و لازم رسیده باشید، شما را به خدمت ایشان خواهند برد. هر چه ممکن است در زمینه خودسازی تلاش بکنید. این کار، کارستان است و لاغیر و هیچ رفتنی لازم نیست.