آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۸
صفحه آخر
۱۲
یادداشت

به بهانه هشتادمین سالروز تولد استاد؛ شفیعی کدکنی ابوالفضل بیهقی معاصر

حسین پارسی فر

دوره زندگی استاد شفیعی دربردارنده فراز و فرودهایی مهم و ماندگار از تاریخ ایران زمین است. ایشان در طول این سالیان رخدادهای تاثیرگذاری را به چشم دیده است؛ کودتای مرداد 1332 ، آغاز نهضت انقلاب1342 تا به ثمر نشستن آن 1357 و نیز دوران جنگ و سازندگی تا به امروز . آن چه اهمیت وجود شفیعی کدکنی را پررنگ تر می کند؛ حضور وی در متن و بطن حوادث و نیز مصاحبت، آشنایی و گاه دوستی با افراد موثر درین رخدادهای تاریخی است. همچنین تاریخ ادبیات فارسی به تبع این حوادث، دستخوش دگرگونی های فراوان شده است . از اوج گیری و شکوفایی شعر نو و شعب و شاخه های آن تا ظهور قله های داستان نویسی فارسی همگی در این دوره رخ داده است. دکتر شفیعی هم از جریان سازان این دوره است _ در شعر و نیز شاخه پژوهش های علمی ادبیات_ و هم از افرادی که تقریبا با تمام چهره های برتر ادبی این بازه زمانی دیدار و دوستی داشته است. 

تاریخ موسیقی سنتی نیز در این دوران شاهد ظهور نوابغ جاودان خود است و شفیعی کدکنی به واسطه پیوند عمیق موسیقی سنتی با شعر فارسی، شاهدی زنده و حاضر برای روایت تاریخ شفاهی و خاطرات و ناگفته های بزرگان این هنر . 

تمامی این مقدمات اهمیت و وجوب این امر را گوشزد می کند که بایستی از این ذخیره فرهنگی و تاریخی ارجمند سود جست. نیاز است که تاریخدانی منصف و کارشناسی مسلط به تاریخ ادبی معاصر و نیز پژوهشگری موسیقیدان روبه روی استاد بنشینند و گفت و گویی درازدامن و بلند ترتیب دهند. از خاطرات جویا شوند و ناگفته ها و شایعات را به پرسش بکشند و حاصل کار مسلما یکی از منابع مستند شناخت تاریخ معاصر به ویژه تاریخ فرهنگی ایران زمین خواهد بود. احاطه ، ریزبینی و داوری بی غرض ایشان می تواند گره گشای بسیاری از پرسش های مبهم باشد و افق های  نیمه روشن را تا حدود زیادی آفتابی کند.