آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۰
رسانه: شبکه
۷

تلویزیون به ترویج زبان فارسی اهتمام دارد

مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه آموزش سیما و رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی معاونت سیما در چهاردهمین گردهمایی بین اللملی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در ارومیه شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت سیما، احمدی افزادی مدیر شبکه آموزش سیما و رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی معاونت سیما در جمع استادان برجسته زبان فارسی از کشورهای ترکیه، رومانی، پاکستان، بنگلادش، آذربایجان و نیز استادان بزرگ زبان فارسی در ایران همچون دکتر مهدی محقق، دکتر پورنامداریان و دکتر ژاله آموزگار در چهاردهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در ارومیه گفت: علت اصلی نگاه غرب به شرق در توجه کامل غرب به فرهنگ شرقی به واسطه زبان های جامع فرهنگی و تمدنی و غنای زبانی شرق است. زبان های شرقی به واسطه غنای محتوایی، صندوقچه حفظ و گسترش فرهنگ شرقی هستند.

احمدی با تاکید بر نقش اصلی زبان فارسی و ادبیات ایرانی به عنوان زبان محوری علم در جهان، از زبان فارسی به عنوان پشتوانه اصلی میراث ایرانی و اسلامی یاد کرد.

رئیس ستاد حفظ و ترویج و زبان و ادبیات فارسی سیما با تاکید بر کارکرد اصلی رسانه در این زمینه افزود: امروز رسانه ملی با تاکیدات رهبر معظم انقلاب و راهبردهای ریاست سازمان درصدد نقش آفرینی جریان ساز در حوزه تمدنی زبان فارسی است.

احمدی با اشاره به تدبیر دکتر میرباقری، معاون محترم سیما برای فعال شدن ستاد حفظ و ترویج و زبان و ادبیات فارسی سیما افزود: معاونت سیما با توجه به گستردگی شبکه های سراسری و میزان بالای نفوذ این شبکه ها در ایران با بیش از 80 درصد بیننده اقدام به راه اندازی این ستاد کرده و شبکه آموزش به عنوان شبکه محوری زبان فارسی همراه با شبکه های یک، دو و سه به عنوان شبکه های معین انجام این مهم را به عهده دارند. موج بزرگ حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی در شبکه های سراسری با همکاری فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و انجمن ادب فارسی دانشگاه های بزرگ کشور و نیز دستگاه های متولی موضوع، جدی تر و نزدیک تر پیگیری می شود.