آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۰
رسانه: شبکه
۷

فرشید شکیبا، قائم مقام مرکز سیمای استان ها شد

فرشید شکیبا، با حکم رئیس مرکز سیمای استان ها، به سرپرستی حوزه قائم مقامی این مرکز منصوب شد.

به گزارش جام جم، سید عباس فاطمی رئیس مرکز سیمای استان ها در حکمی فرشید شکیبا را به عنوان سرپرست حوزه قائم مقام رئیس مرکز سیمای استان ها منصوب کرد.

در حکم فاطمی خطاب به شکیبا آمده است: از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از دانش و تجربه های ارزشمند سازمانی و مدیریت جهادی به هدایت واحدهای مختلف مرکز در چارچوب وظایف و ماموریت های ابلاغی مبادرت ورزیده و با استفاده از خرد جمعی خبرگان و کارشناسان مومن و توانا، در راستای اولویت های مدنظر گام های موثر بردارید. گفتنی است فرشید شکیبا تاکنون مدیریت روابط عمومی معاونت امور استان ها را بر عهده داشت و دکتر حسن ملکی هم عهده دار قائم مقامی مرکز سیمای استان ها بود