آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۴
اخبار کشور
۱۱

تصحیح خبر

در مطلب منتشر شده در صفحه 11 روزنامه کیهان مورخه یک شنبه 14 مهرماه، تحت عنوان «عارف نوجوان جبهه که سرلشکر سلیمانی روایت کرد که بود؟» شهید مورد اشاره در خاطره ذکر شده، حسین پسر غلامحسین، شهید بزرگوار محمدحسین یوسف الهی می باشد که به اشتباه در مطلب مذکور، از شهید بزرگوار حسین نادری نام برده شده است که بدین وسیله اصلاح می گردد.