آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۰
رسانه: دور دنیا
۸

بخت اسلام گرایان برای تشکیل دولت جدید تونس

جنبش اسلامگرای النهضه براساس نتایج انتخابات پارلمانی، با کسب 57 کرسی در صدر قرار گرفته و در مقابل آن، حزب موسوم به قلب تونس با کسب 41 کرسی در مکان دوم قرار دارد. حزبی که رهبر آن یعنی نبیل القروی همچنان در زندان به سر می برد. القروی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تونس توانست همه را غافلگیر کرده و به همراه قیس سعید به دور دوم راه یابد.

ناظران می گویند، جنبش النهضه برای این که بتواند براساس قانون اساسی تونس، دولت جدید این کشور را تشکیل دهد، به اکثریت 109 کرسی از مجموع 217 کرسی نیاز دارد. علی العریض یکی از اعضای این جنبش در واکنش به گزارش های رسانه ای تصریح کرد، رایزنی ها (تشکیل دولت) هنوز آغاز نشده و هرگونه پیشداوری و قضاوت درباره این که دولت و طرف های تشکیل دهنده آن چگونه خواهد بود و این که آیا چنین دولتی تشکیل خواهد شد، هنوز زوداست.