آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۹
جامعه
۱۳

خبر

بازپرس سابق دادسرای رسانه بازداشت شد

شرق: «بازپرس سابق دادسرای رسانه بازداشت شد». «ب.ق»، بازپرس سابق دادسرای رسانه و کارکنان دولت روز جمعه هفته گذشته با دستور قضائی بازداشت و راهی زندان شده است. بر اساس این گزارش، بازداشت این بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است.

خودداری سازمان ها در ارائه اطلاعات، مانع دولت الکترونیک

ایرنا: رئیس قوه قضائیه گفت: خودداری نهادها و دستگاه ها در ارائه اطلاعات به یکدیگر، مانع از شکل گیری دولت الکترونیک می شود.ابراهیم رئیسی گفت: دستگاه ها در ارائه اطلاعات به یکدیگر امساک می کنند و این روحیه، مانع از شکل گیری دولت الکترونیک می شود. باید در جهت نهادینه سازی فرهنگ اتصال دستگاه ها به یکدیگر و ارائه اطلاعات به دستگاه های مربوط و مسئول، تلاش کرد.وی اساس شکل گیری دولت الکترونیک را منوط به تعامل و همکاری جدی دستگاه ها با یکدیگر دانست و تصریح کرد: همکاری دستگاه ها در جهت شکل گیری دولت الکترونیک، علاوه بر تسهیل امور و دسترسی آسان همگان به عدالت، موجب می شود متجاسران (افراد جسور) به قانون نتوانند میدان بیابند و با تسلط دستگاه ها به اطلاعات و تبادل داده ها با یکدیگر، مانع از تشکیل حیاط خلوت و فرصت های مجرمانه برای افراد قانون گریز می شود.

رونمایی از سند ملی سالمندی بعد از 15 سال

مهر: رئیس سازمان بهزیستی از رونمایی از سند ملی سالمندی بعد از 15 سال خبر داد و گفت: درحال حاضر 10 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند.رئیس سازمان بهزیستی، با اشاره به اینکه 10 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند، اظهار کرد: درحال حاضر نرخ رشد جمعیت 1.24 است در حالی که نرخ رشد جمعیت سالمندان 3.6 است. انتظار داریم در سال های آینده جمعیت سالمندی افزایش پیدا کند؛ به طوری که در سال 1430، 26 درصد جمعیت کشور یعنی یک چهارم را سالمندان تشکیل می دهند.رئیس سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه سند ملی سالمندی بعد از 15 سال رونمایی می شود، گفت: در حال حاضر 725 هزار سالمند در بهزیستی تحت پوشش هستند. خانه های کوچک سالمندی در حال حاضر جایگزین آسایشگاه شده اند و همچنین 300 مرکز شبانه روزی برای نگهداری و ارائه خدمات به سالمندان از سوی بهزیستی فعالیت می کند که 6 هزار سالمند در آنجا نگهداری می شود و تعداد مراکز روزانه، مراقبت از منزل سالمندان نیز به 600 مرکز می رسد.

ورود 898 دانشمند جهانی به کشور در نیمه اول سال

ایلنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ورود 898 استاد و دانشمند برجسته جهانی به کشور جهت همکاری های علمی در شش ماهه نخست سال 1398 خبر داد.منصور غلامی درباره روند همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شش ماهه نخست سال، با بیان اینکه هر هفته پذیرای بیش از 10 هیئت علمی خارجی بوده ایم، اظهار کرد: تعداد 898 محقق، استاد برجسته و دانشمند جهانی برای تحقیق مشترک، حضور در نشست های علمی و راهنمایی دانشجویان دکترا وارد ایران شدند و انتظار می رود مانند سال قبل، این رقم در پایان سال از مرز دوهزار نفر عبور کند.او تصریح کرد: همچنین در این مدت، 453 محقق و عضو هیئت علمی ایرانی برای دوره های کوتاه مدت، حضور در سمینارهای مهم و فرصت مطالعاتی (97 نفر) عازم دانشگاه های معتبر دنیا شده اند. در کنار این مراودات علمی و فناوری، صدها دانش فنی و علم نوین وارد کشور می شود.