آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۰
زندگی
۱۳

حق با شماست

# جاده_ شیرگاه

مسعودی از شیرگاه: قسمت هایی از جاده شیرگاه زیرآب فاقد روشنایی است و رانندگان دید کمی به جاده دارند. درخواست می شود این قسمت هایی که فاقد روشنایی است مجهز به سیستم روشنایی شود.

# پیروزی_ترافیک

شایسته از تهران: تعریض خیابان پیروزی در محدوده نبرد با توجه به اتصال لاین کندرو به خروجی و ورودی این خیابان، گره های ترافیکی خیابان اصلی پیروزی را باز نکرده و ترافیک کماکان پابرجاست.

# سرخه_حصار

فلاح از تهران: جنگل سرخه حصار با توجه به جاده سازی در اطراف آن رو به نابودی است و به نظر می رسد تا چند سال دیگر هیچ اثری از این جنگل نباشد.

# اتوبوس_تندرو

حسنی از تهران: اتوبوس های تندروی میدان آزادی با توقف نامناسب در مسیر مترو به ترمینال آزادی مانع عبور شهروندان از این قسمت می شوند. لطفا به این مورد رسیدگی شود.

جوابیه

در پی پیام مردمی مندرج در چهارشنبه مورخ 10/07/98 در ستون حق با شماست با عنوان «مترو توسعه» روابط عمومی مترو با ارسال نمابری اعلام کرد: هزینه ساخت و ساز یک کیلومتر تونل مترو به همراه تجهیزات و یک ایستگاه بالغ بر 600 میلیارد تومان است، در حالی که کل منابع اختصاص یافته به مترو در سال کمتر از 2000میلیارد تومان است.  این امر باعث شده علی رغم تلاش همکاران و متخصصان فنی در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به دلیل کمبود منابع مالی، شاهد رشد قابل قبولی در توسعه خطوط و ایستگاه ها نباشیم. در حال حاضر مجموعه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با رایزنی گسترده و هماهنگی با دولت، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری تهران و سرمایه گذاران در حال شناسایی راهکارهای مناسب برای افزایش منابع مالی تکمیل و توسعه خطوط متروی تهران است.