آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۶
صفحه اول
۱
پارلمان

حضور پنجشنبه

فاطمه حسینی

باز شدن درهای ورزشگاه آزادی به روی زنان پس از چند دهه محدودیت بر سر ورود زنان به ورزشگاه ها از چند منظر قابل توجه و حائز اهمیت است. نخست آنکه این حضور اگر چه به صورت محدود مجاز شمرده شد اما نخستین بار است که طی سالیان گذشته، زنان توانستند به صورت غیرگزینشی بلیت تماشای فوتبال خریداری کنند و در ورزشگاه آزادی حاضر شوند؛ حضوری که با مطالبه گری جدی بسیاری از فعالان حوزه زنان، نهادهای مدنی، رسانه ها و همچنین تلاش نهادهای رسمی همچون مجلس و دولت، میسر شد. البته این نخستین گام بود و نباید فراموش کرد که شرایط باید برای ورود همه زنان ایرانی به ورزشگاه ها در سراسر کشور فراهم شود. در نگاهی کلان تر، داشتن امکانات و تجهیزات اولیه ورزشی و همچنین ورود به ورزشگاه ها برای تماشای بازی ها و مسابقات ورزشی اعم از مسابقات ملی یا داخلی، ازجمله حقوق اولیه همه مردم ایران است که باید محترم شمرده شده و رعایت شود. از منظری دیگر، حضور روز پنجشنبه زنان در ورزشگاه آزادی دارای اهمیت است زیرا نشان داد ورزش تا چه اندازه می تواند محوری برای زنده کردن نشاط اجتماعی باشد؛ نشاطی که گاه اهمیت و تاثیر آن در فضای جامعه، فراموش می شود حال آنکه می تواند از طریق حل بسیاری از مسائل از مسیر عقلانی، جامعه را دربر گیرد و زمینه ساز تقویت همدلی ملی شود. نکته دیگر آنکه تقویت اقدامات برای افزایش نشاط عمومی که خود در افزایش امید اجتماعی اثرگذار است، ضروری به نظر می رسد. ورزش بدون تردید یکی از بهترین گزینه ها برای این مهم است چه آنکه هم تضمین کننده سلامت جسمی افراد جامعه است و هم تبعات مثبت روحی آن غیرقابل کتمان است. از این رو برای توسعه ورزش و فراگیر شدن آن، باید هزینه کرد.

در این باره به نظر می رسد تجهیز زیرساخت های ورزشی نه تنها از موارد غیرضرور نیست بلکه باید در اولویت نیز قرار گیرد تا با داشتن فضاهای ورزشی استاندارد، مناسب و باکیفیت، هم تامین امنیت جسم و جان ورزشکاران و تماشاگران که شرط لازم است، امکان پذیر باشد و هم دستیابی به هدف بسیار مهم حفظ نشاط و امید در جامعه، میسر شود. تردیدی نیست که جامعه بانشاط تر، تاب آوری بیشتری در برابر ناملایمات دارد؛ موضوعی که امروز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد زیرا امروز فشارهای همه جانبه خارجی در جریان است و از این رو، اقداماتی که به تقویت امید و انضباط اجتماعی منجر می شود باید در اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران قرار گیرد. از سوی دیگر، بدون شک جامعه ای که در آن از یک سو ورزش رواج و اولویت دارد و از سوی دیگر، زنان به عنوان نیمی از اعضای تشکیل دهنده جامعه روز به روز، شاهد کاهش تبعیض ها هستند، شاداب تر و سلامت تر خواهد بود. فراموش نکنیم که داشتن سرمایه انسانی سالم و بانشاط اعم از زنان و مردان، از الزامات و موارد مهم در مسیر توسعه است. در پایان یادآوری می کنم که بها دادن به زنان، تلاش در راستای تحقق عدالت جنسیتی و همچنین موضوع ورزش زنان نیازمند توجه و هدایت است؛ موضوعی که نتیجه مثبت آن بی تردید در رشد و بالندگی نسل های آینده بسیار اثرگذار خواهد بود.