آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۷
فرهنگ و هنر
۲۱
تازه ها

معمای آزادی در «تجارت فردا»

دنیای اقتصاد : سیصد و سی و چهارمین شماره هفته نامه «تجارت فردا» با عنوان «معمای آزادی» منتشر شد.

این نشریه در پاسخ به اینکه  آزادی چگونه به دست می آید و چگونه از دست می رود آورده است: «آزادی آسان به دست نمی آید. بسیاری از مردم در کشورهای مختلف از حکمرانی ناکارآمد رنج می برند و در قفس هنجارها و سنت ها گیر افتاده اند. مردم در شماری دیگر از کشورها برده استبداد و دیکتاتوری هستند و جنگ و شورش و ناامنی خیلی دیگر از کشورها را گرفتار کرده است. چرا بعضی جوامع می توانند به آزادی دست یابند و بعضی نمی توانند؟ چرا جوامعی که به آزادی دست می یابند آن را به سادگی از دست می دهند؟ مشکل کجاست؟ از دولت ها یا از مردم؟» پرونده های «زندگی در جامعه بدگمان» با سوال  «نابرابری چگونه به سرمایه اجتماعی لطمه می زند؟»، «میان زمین و آسمان» با پرسش  «متولی اصلی تجارت خارجی کیست؟» و «ابربهانه» با  سوال  «تحریم چگونه بهانه ای برای سیاست گذاری اقتضایی شد؟» از دیگر مطالب خواندنی این شماره محسوب می شوند. هفته نامه «تجارت فردا» در 100 صفحه و به قیمت 15هزارتومان در دسترس علاقه مندان است.