آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

برخورد گزینشی با دین، رسوایی دو جهان را به دنبال دارد

«اما این شما هستید که یکدیگر را می کشید، و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید، و در این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می نمایید، (و این ها همه نقض پیمانی است که با خدا بسته اید) در حالی که اگر بعضی از آن ها به صورت اسیران نزد شما آیند، فدیه می دهید که آنان را آزاد می سازید، با اینکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود.

آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آورید و به بعضی دیگر کافر می شوید؟!

برای کسی از شما که این عمل (تبعیض در میان احکام و قوانین الهی) را انجام دهد، جز رسوایی در این جهان، چیزی نخواهد بود، و روز رستاخیز به شدیدترین عذاب ها گرفتار می شوند، و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست»