آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۷
بازار دیجیتال
۱۷

لباسی برای شنیدن موسیقی!

 لباسی ابداع شده که مجهز به حسگرهای مختلف است و به افراد ناشنوا اجازه می دهد موسیقی را حس کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به تازگی گجت پوشیدنی ابداع شده است که صوت را به احساسی قابل درک برای افراد ناشنوا تبدیل می کند. این لباس ساوند شرت (Sound Shirt) نام دارد و در حقیقت نوعی پارچه است که در آن 16 حسگر تعبیه شده است. این حسگرها احساس های مرتبط با موسیقی را به تمام بدن منتقل می کنند. به این ترتیب موسیقی که نواخته می شود نوعی احساس خاص برای فرد ناشنوا فراهم می کند. در این گجت پوشیدنی یک سیستم رایانشی وجود دارد که اصوات را از میکروفن های تعبیه شده در نقاط مختلف صحنه کنسرت یا سمفونی جمع آوری می کند. شرکت Cute Circuit که در لندن تاسیس شده این گجت پوشیدنی را ابداع کرده است. با کمک این گجت فرد ناشنوا موسیقی را از طریق پوست خود احساس می کند و قادر خواهد بود یک کنسرت زنده را درک کند.