آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
اقتصادی
۴

رئیس بنیاد ملی گندمکاران: احتمال تغییر نرخ خرید تضمینی گندم وجود دارد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:احتمال تغییر نرخ خرید تضمینی گندم وجود دارد.

عطالله هاشمی، در گفت و گو با مهر با بیان اینکه سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و نرخ خرید تغییر کرد افزود:ما از طریق مجلس و سایر نهادهای مربوطه پیگیر این مسئله هستیم و نامه نگاری هایی انجام داده ایم.

هاشمی گفت: اخیرا شکواییه ای برای سازمان بازرسی کل کشور فرستادیم و از دولت به دلیل تخلف در اجرای قانون خرید تضمینی به آنجا شکایت کردیم.

وی با بیان اینکه به شدت پیگیر این مسئله هستیم، افزود: ما روز یکشنبه گذشته این نامه را برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردیم و روز سه شنبه گذشته رئیس سازمان این مسئله را پیگیری کرد و برای رئیس جمهور نامه نوشت.

این فعال بخش خصوصی درباره اینکه وزیر جهاد در این زمینه سکوت کرده و واکنشی به آن نداشته است، گفت: در جلسات مختلفی که داشتیم نظر جهاد کاملا به نظر ما نزدیک بود و آنها نیز با این بحث که کف قیمت نباید از 2500 تومان کمتر باشد، موافق هستند.

هاشمی گفت: آنطور که ما مطلع هستیم وزیر جهاد نیز این مسئله را پیگیری می کند اما به دلیل برخی معذورات نمی تواند اظهارنظر کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش25 درصدی خرید گندم در سالجاری گفت: فصل خرید تضمینی گندم کاهش یافته و ما پیگیر هستیم که خرید تمدید شود چون برخی از کشاورزان گندم خود را تحویل دولت نداده اند و به دلیل شایعاتی که درباره کاهش تولید و نیز زمزمه وارداتی که راه افتاد، ما از کشاورزان درخواست کردیم گندم هایشان را تحویل دولت بدهند.

هاشمی درباره اینکه آیا قیمت خرید این گندم همان 1700 تومان خواهد بود یا به نرخی که برای سال جدید اعلام شده خریداری می شود، گفت: قیمت تحویل این گندم ها در ادامه خرید سال زراعی گذشته کیلویی 1700 تومان خواهدبود.

گفتنی است دولت چند روز پیش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را رسما اعلام کرد و نرخ گندم بدون تغییر نسبت به نرخ اولیه ای که سخنگوی دولت اعلام کرده بود، 2200 تومان اعلام شد این درحالی است که قیمت مذکور مورد اعتراض شدید تولیدکنندگان، کارشناسان و دست اندرکاران تولید قرار گرفته بود.