آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
اقتصادی
۴
آشنایی با بورس (9)

نوسان قیمت

مفهوم شانزدهم: دامنه نوسان قیمت سهم

برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهم ها و تلاطم بازار، سازمان بورس اوراق بهادار تهران حداکثر میزان نوسان قیمت سهم را به مثبت و منفی 5 درصد محدود کرده است.

این به آن معنی است که قیمت یک سهم نسبت به قیمت پایانی روز قبل حداکثر می تواند 5 درصد افزایش یا کاهش یابد. برای مثال اگر قیمت پایانی سهم در روز قبل 200 تومان باشد، پس از بازگشایی بازار در روز بعد قیمت سهم حداکثر می تواند به 210 تومان افزایش یا به 190 تومان کاهش پیدا کند.

دامنه نوسان در فرابورس نیز مثبت و منفی 5 درصد است. در مورد حق تقدم سهم ها، دامنه نوسان دو برابر مقدار نوسان سهم ها یعنی مثبت و منفی 10 درصد است.

در زمان عرضه اولیه سهام و روز بازگشایی نماد معاملاتی مطابق شرایطی که در دستورالعمل معاملات ذکر شده است، سهام بدون محدودیت در مقدار نوسان قابل معامله خواهد بود.

سهام شرکتهایی که در بازار معاملات توافقی پایه فرابورس عرضه می شوند، ازشهریورماه امسال دارای محدودیت نوسان قیمتی شد. به طوری که دامنه نوسان سه، دو و یک درصدی به ترتیب برای شرکتهایی که در تابلوهای رنگی زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه دسته بندی شده اند.به عبارت دیگراز اواخر شهریورماه امسال، دامنه نوسان برای هر سهم روزانه حداکثر سه درصد و بر اساس تابلو تعیین شد.به این صورت که نمادهای حاضر در تابلو قرمزکه بیشترین ریسک را دارند تنها یک درصد می توانند نسبت به روز قبل نوسان داشته باشند. این دامنه برای نمادهای حاضر در تابلو نارنجی دو درصد و برای نمادهای حاضر در تابلو زرد سه درصد در نظر گرفته شده است و هر شرکتی که ریسک اطلاعاتی کمتر و شفافیت بالاتری داشته باشد در تابلو زرد قرار می گیرد و هر شرکتی که شفافیت کمتر و ریسک بالاتر داشته باشد به تبع آن در تابلوهای نارنجی و قرمز دسته بندی می شوند.

پیش از این، دامنه نوسان ها بدون در نظر گرفتن ریسک شرکت ها 10 درصد بود که باعث رشد بی دلیل ارزش سهام شرکت ها می شد به همین دلیل این تغییر در قوانین بازار پایه باعث انتقاداتی از سوی شرکت ها شد.