آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
شهرستان ها
۷

سازگاری با اقلیم تنها راه حل مقابله با خشکسالی در یزد

یزد- خبرنگار کیهان: سرپرست گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد گفت: در شرایط خشکسالی و اقلیم خشک یزد، برنامه ریزی جهت توسعه استان باید متناسب با واقعیت های اقلیمی یزد باشد.

مهدی سلیمانی میمندی افزود: چند سالی است که زنگ خطر بی آبی در استان یزد به صدا درآمده و علی رغم این که بارش های بهاری امسال این تصور را در بین مردم به وجود آورد که خشکسالی در یزد پایان یافته، اما همچنان این استان در گروه خشک ترین استان های کشور قرار دارد.

به گفته وی قلمرو وسیعی از استان یزد از نظر تقسیمات اقلیمی زیر پوشش اقلیم خشک قرار دارد که باعث شده از کمترین میزان بارندگی نسبت به دیگر استان های کشور حتی استان های همجوار برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که استان یزد در اقلیم خشک قرار دارد مقدار بارندگی متوسط دراز مدت آن 40 درصد بارندگی متوسط کشور است بنابراین این موضوع نشان می دهد حتی اگر بارندگی یزد در حالت نرمال هم باشد در مقایسه با دیگر استان های کشور باز با کمبود بارندگی مواجه است.

«مهدی سلیمانی میمندی» خشکسالی را از دیگر عوامل تشدیدکننده بحران آن در یزد عنوان کرد و گفت: این عامل در سال های اخیر علاوه بر کاهش بارندگی، باعث تغییر الگوهای بارشی در این استان نیز شده، به گونه ای که بررسی آمار ایستگاه های آب و هواشناسی نشان می دهد در 10 سال اخیر تعداد بارندگی های کمتر از 5 میلی متر افزایش یافته و تعداد بارندگی های بیشتر از 5 میلی متر کاهش داشته است که این امر نیز کاهش میزان بارندگی های موثر در استان یعنی بارندگی هایی که می تواند بر تبخیر غلبه کند در پی داشته است.

سرپرست گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد، در پایان خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی جهت توسعه استان متناسب با واقعیت های اقلیمی استان باشد.