آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۹
فرهنگی
۶
خبر روز

تقویت اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه باید جایگاه مرجعیتی اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها تقویت شود، گفت: «معضل کوچ هنرمندان و فرهنگ وران از شهرستان ها به تهران ناشی از ضعف اقتصاد فرهنگ و هنر است». به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی پنجشنبه 18مهرماه در جمع کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان این مطلب ادامه داد: «در شیراز با افتتاح دوگذر فرهنگی تلاش برای نجات اقتصاد فرهنگ بزودی به ثمر می نشیند». او با بیان اینکه در شهرستان ها حداکثر توان با حداقل امکانات به کار گرفته می شود، افزود: «تلاش کارمندان فرهنگ و ارشاد در این وضعیت جهاد به شمار می رود.» صالحی بیان کرد: «باید جایگاه مرجعیتی اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها تقویت شود؛ به گونه ای که فعالان این حوزه احساس کنند با یکی از نهادهای درجه یک استان در ارتباطند.» صالحی افزود: «اگر می بینیم اعتبارات عمرانی، منابع انسانی یا رفاهی توزیعی ناعادلانه در حوزه فرهنگ و ارشاد دارد، از آن روست که کارکرد و جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد در استان ها آنگونه که باید و شاید تعریف نشده است.»