آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۶
اقتصاد
۱۱
خبرخوان

خطر قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه

محمود نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به رشد غیرمعمول تولید دارو در شش ماهه ابتدایی سال جاری، باید شرایط را به طور کامل رصد کرد تا خطر قاچاق داروهای تولیدی در ایران به خارج از کشور وجود نداشته باشد. به گفته وی وقتی ارز 4200 تومانی داده می شود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از این رو این خطر وجود دارد که برخی سودجویی ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود. هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به خارج از ایران ادامه دارد.