آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۶
جامعه
۱۲
خبر

درخواست الویری از قوه قضاییه: عدم سلب عضویت اعضای شوراها قبل از صدور احکام قضایی

رییس شورای عالی استان ها از قوه قضاییه خواست که در سایه مشارکت جمعی، اژدهای فساد که ساختار اداره کشور را در برخی از حوزه ها مختل کرده با تدبیر و انصاف و تکیه بر قانون از بین ببرد. به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در ابتدای اجلاس این هفته شورای عالی استان ها با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه در این جلسه گفت: اقدامات کلیدی آیت الله رییسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است و ما در شرایط کنونی بطور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم و مبارزه با فساد لازم است که فرآیندهای فساد زا را هدف قرار دهد چرا که این فرآیندها منجر به فساد ساختار می شوند و امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی از حوزه ها مختل کرده است، کنترل و با تدبیر و تکیه بر قانون و انصاف از بین ببریم. وی با بیان اینکه مهم ترین موضوع قانونی که مورد بی توجهی بوده است، مواد قانونی مربوط به مدیریت یکپارچه شهری است که می بایست سال ها پیش در کشور محقق می شد اما با اینکه همواره به عنوان شعار انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری طرح می شود اما در عمل قانون اجرا نمی شود. رییس شورای عالی استان ها گفت: از قوه قضاییه خواستاریم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی، خودداری کنیم زیرا فرآیند قانونی سلب عضویت شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می شود .