آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
شهرستان ها
۷

سخنگوی شورای شهر تبریز: شهرداری تبریز با بحران مالی بزرگ روبه رو است

تبریز- خبرنگارکیهان: سخنگوی شورای اسلامی تبریز با تاکید بر ضرورت برکناری مدیران بی کفایت در شهرداری تبریز از درپیش بودن بحران مالی بزرگ در این شهرداری خبر داد.

«کریم صادق زاده تبریزی» با انتقاد از شرایط موجود هشدار داد: وضعیت مالی شهرداری اسفبار است و مناطق دهگانه شهرداری، عملا تعطیل می باشند و هنوز در یکی از مناطق، حقوق کارکنان پرداخت نشده است.

وی اظهار داشت: مردم از عملکرد شورا و شهردای رضایت ندارند. طرح های نیمه تمام مانند مقبره الشعراء میدان شهید بهشتی، میارمیار، میدان آذربایجان و آزادراه ولایت به حال خود رها شده اند. صادق زاده تبریزی، همچنین گفت: شهرداری تا چه زمانی می تواند با فروختن زمین و اموال مردم، حقوق بدهد؟ حقوق کارکنان شهرداری مگر چقدر است که با 15 روز تاخیر پرداخت می شود و هنوز حقوق شهریور کارکنان یکی از مناطق، داده نشده است. سخنگوی شورای شهر تبریز، با انتقاد از اداره شهر به روش فامیلی و عدم توجه به شایسته سالاری در شهرداری و با تاکید بر این که شهرداری تبریز باید به دنبال درآمدهای پایدار باشد، گفت: شهرداری تبریز، قبیله و عشیره کسی نیست. تبریز را نبایستی با رفقا و فامیل اداره کرد، بلکه باید شایسته سالاری در آن حاکم باشد. مدیران با سابقه را نباید بصورت سلیقه ای حذف کرد بلکه باید مدیران  بی کفایت را کنارگذاشت. وی افزود: باید مدیران بی کفایت در شهرداری کنار گذاشته شوند و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود اسامی مدیران و افرادی را که مانع پیشرفت شهر هستند اعلام خواهم کرد.