آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۶
جامعه
۱۲
ویژه

کاهش فاصله حرکت قطارها، انقلابی در متروی تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در بازدید از غرفه شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل عمومی و خدمات شهری از انقلاب مترو در سرویس دهی به شهروندان و مسافران تقدیر کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه محسن پورسیدآقایی افزود: افزایش 750 حرکت مسافری انقلاب بزرگی بود که بعد از سیزده سال رخ داد. خوشبختانه این کار با تکیه بر توان داخلی محقق شده است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه تمامی قطارهای مترو وارد مدار شده اند، گفت: طی 13سال گذشته کاهش فاصله حرکت قطارها و رسیدن به روزانه دو هزار و 100حرکت، انقلابی بود که در شرکت بهر ه برداری متروی تهران اتفاق افتاد. او خاطرنشان کرد: در دوسال گذشته فاصله حرکت قطارها در خطوط یک، دو و چهار مترو از پنج دقیقه به سه و نیم دقیقه رسیده است.