آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۹
شهرستان ها
۵

به منظور گسترش فعالیت های علمی و بین المللی صورت گرفت: عضویت دانشگاه شهرکرد در کارگروه ملی همکاری های علمی و بین المللی سوئیس

شهرکرد-خبرنگاررسالت: به همت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه و معاونت پژوهش و فناوری ، دانشگاه شهرکرد به منظور گسترش فعالیت های علمی و بین المللی و سهولت دسترسی به اطلاعات و نشست های مشترک با دانشگاه های سوئیس عضوکارگروه ملی همکاری های علمی و بین المللی کشور سوئیس شد. گفتنی است، دانشگاه شهرکرد عضو کارگروه های ملی علمی و بین المللی کشورهای  آلمان، اسپانیا، فرانسه، ترکیه، هند، روسیه، سوئد، مجارستان  و کره جنوبی  می باشد. شایان ذکر است،  طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه همکاری های علمی با کشور هدف از طریق مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری(به ویژه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری عضو) وبسترسازی و اجرای دوره های مشترک آموزشی، جذب دانشجویان خارجی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، فراهم آوردن فرصت مطالعاتی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری نشست ها، کارگاه ها، سمینارهای علمی و هرگونه برنامه ای که به توسعه و تعمیق فعالیت های بین المللی منجر شود، ماموریت اصلی این کارگروه ها می باشند.