آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۹
شهرستان ها
۵

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبرداد: رشد بی سابقه افزایش ظرفیت پست های استان گیلان

رشت-خبرنگاررسالت:عظیم بلبل آبادی» با اعلام اینکه رشد افزایش  ظرفیت های پست درگیلان بی سابقه بوده است، گفت: در 5 ماه اول سال 1398، موفق شدیم پروژه های مختلفی را در بخش احداث و توسعه پست های 63/20 کیلوولت در مناطق جغرافیایی؛ رشت، صومعه سرا، اسالم، شفت، لنگرود ، چابکسر و انزلی اجرا و به مرحله بهره برداری برسانیم. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای  گیلان با اشاره به ظرفیت منصوبه ایجاد شده در پست ها گفت: در 5 ماهه اول امسال با اجرای پروژه ها در بخش احداث و توسعه پست های 63/20 کیلوولت، موفق شدیم 255 مگاولت آمپر به ظرفیت بخش فوق توزیع استان گیلان اضافه نماییم. به عبارتی توانستیم 9/2 درصد افزایش ظرفیت را در این بخش ایجاد کنیم. این در حالی است که متوسط رشد افزایش ظرفیت ایجاد شده در بخش فوق توزیع پست های گیلان در 10 سال گذشته ، 3/6 درصد بوده است. وی تصریح کرد: مقایسه این اعداد و ارقام نشان می دهد که در 5 ماهه اول امسال نسبت به 10 سال گذشته، رشد 5/6 درصدی ظرفیت ایجاد شده در بخش فوق توزیع پست های گیلان را داشته ایم که این افزایش ظرفیت ایجاد شده، در 10 سال اخیر بی سابقه و چشمگیر بوده است.