آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۹
صفحه آخر
۱۲

دانشگاه هنر و معماری کمال الملک برگزار می کند؛ جشنواره فیلم های کوتاه دانشجویی به مناسبت روز جهانی رادیو و تلویزیون

جشنواره فیلم های کوتاه دانشجویی به همت دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر در روزهای 29 آبان تا یکم آذر ماه امسال در این دانشگاه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم های کوتاه دانشجویی، این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح دانشجویی و با رویکرد وحدت و انسجام ملی، نشاط اجتماعی، عدالتخواهی، مبارزه با فساد و توجه به سرمایه های اجتماعی برگزار خواهد شد. در این گزارش آمده است: جشنواره فیلم های کوتاه دانشجویی در دو بخش فیلم های مستند و داستانی برای شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی، رقابت سازنده بین دانشجویان و گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه برگزار خواهد شد. در اطلاعیه روابط عمومی جشنواره فیلم های کوتاه دانشجویی آمده است: دانشجویان علاقمند به شرکت در این جشنواره باید آثار تولیدی خود را حداکثر تا 15 آبان ماه امسال به دبیرخانه مستقر در دانشگاه کمال الملک نوشهر ارسال نمایند.