آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
معارف
۸
سلوک عارفانه

تا تزکیه نشده اید مقام برای شما خطرناک است

(بدان ای سالک راه خدا!) تزکیه برای این است که نور هدایت در انسان واقع بشود، تا تزکیه نشدید طغیان برای شما حاصل خواهد شد، تا تزکیه نشده اید، علم برای شما خطرناک است. خطرناک تر از هر چیزی، تا تزکیه نشده اید مقام برای شما خطرناک است و شما را به هلاکت دنیایی و اخروی می کشاند. (1)