آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۶
صفحه آخر
۱۶

عکس نوشت

خبرگزاری ایرنا با انتشار مجموعه عکسی روایت کرد: «نخستین پارا تور گردشگری تهران روز پنجشنبه با حضور 30 کم توان جسمی به میزبانی شهرداری منطقه 4 تهران برگزار شد. در این برنامه که به مناسبت بزرگداشت هفته تهران برگزار شد از عمارت عین الدوله، موزه گرافیک و پارک پلیس بازدید کردند.» عکسی که می بینید از این مجموعه انتخاب شده است.