آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۹
بین الملل
۹

دستان ترامپ بسته است

گروه بین الملل: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روزهای بسیار سختی را سپری می کند! طبق آخرین اخبار و نظرسنجی ها در داخل آمریکا، هم اکنون اکثر شهروندان آمریکایی با استیضاح و برکناری او از قدرت موافق هستند. البته ترامپ با توجه به ترکیب مجلس سنا و حضور جمهوریخواهان در سنا، نسبت به استیضاح خود نگران نیست، اما به شدت نسبت به تاثیر این موضوع بر روی افکار عمومی نگران است. ترامپ نگران است که طرح موضوع استیضاح او در مجلس نمایندگان و سنا، بر روی محبوبیت عمومی او تاثیر بگذارد. هم اکنون محبوبیت ترامپ در ایالاتی مهم و سرنوشت ساز مانند اوهایو، فلوریدا، پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین کاهش یافته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، ترامپ دیگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نخواهد بود! 

آخرین نظرسنجی صورت گرفته در آمریکا توسط شبکه فاکس نیوز نشان می دهد که هم اکنون 51 درصد از شهروندان آمریکایی خواستار استیضاح و برکناری ترامپ هستند. چهار درصد دیگر از شهروندان، خواستار استیضاح ترامپ هستند اما با برکناری وی از قدرت مخالف هستند. 45 درصد باقیمانده نیز اساسا مخالف استیضاح ترامپ هستند. این نظرسنجی به خودی خود نشان می دهد که محبوبیت ترامپ در نزد رای دهندگان مستقل نیز به شدت کاهش یافته است زیرا تا قبل از این، تعداد موافقان استیضاح ترامپ حدود 43 درصد بود. ترامپ نگران است طی هفته های آتی، شاهد افزایش مطالبات عمومی در خصوص استیضاح خود باشد. این موضوع برای رئیس جمهور جنجالی ایالات متحده بسیار گران تمام خواهد شد. ماجرا به این نقطه ختم نمی شود! نظرسنجی NPR نیز نشان می دهد که 52 درصد از شهروندان آمریکایی خواستار استیضاح و برکناری ترامپ هستند. برگزار کنندگان این نظرسنجی معتقدند که افزایش میزان حمایتهای از استیضاح ترامپ، معلول تصمیم گیری افراد مستقل رای دهنده است. رای دهندگان مستقل تا هفته گذشته، نظر خاص و مشخصی در خصوص استیضاح ترامپ نداشته اند اما تعدادی از آنها هم اکنون نسبت به استیضاح ترامپ و متعاقبا برکناری رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از قدرت متمایل شده اند.

موضوع بعدی، به کاهش حمایت جمهوریخواهان از ترامپ باز می گردد. مطابق نظرسنجی«هیل»، میزان مخالفت جمهوریخواهان آمریکا با رویکرد و روش اقتصادی ترامپ نیز افزایش اندک، اما تاثیرگذاری داشته است. بر این اساس، هم اکنون 17 درصد از جمهوریخواهان با رویکرد اقتصادی حاکم بر کاخ سفید مخالف هستند.این میزان، در گذشته حدود 13 درصد بوده است. در مجموع نیز 53 درصد از شهروندان آمریکایی از سیاست های اقتصادی دولت ناراضی هستند، این در حالی است که 47 درصد از شهروندان آمریکایی از این رویکرد حمایت می کنند. افزایش چهاردرصدی مخالفت جمهوریخواهان با مشی اقتصادی ترامپ، بدترین خبر ممکن برای رئیس جمهور ایالات متحده محسوب می شود زیرا در صورتی که این روند ادامه پیدا کند یا حتی در همین نقطه ثابت و متوقف باقی بماند، ترامپ در بزنگاه های حساس انتخاباتی که به حمایت قاطع جمهوریخواهان نیاز دارد(خصوصا در ایالات کلیدی) دیگر نمی تواند بر روی حمایت مطلق آنها حساب ویژه ای باز کند. در این صورت ترامپ بازنده رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 خواهد بود. 

حتی برخی نظرسنجی ها نشان می دهد که محبوبیت ترامپ در برخی ایالات کلیدی آمریکا مانند تگزاس نیز به شدت کاهش یافته است. در ایالت تگزاس، میزان حمایتها از بایدن، نسبت به ترامپ حدود دو درصد بیشتر است. این در حالی است که تگزاس همواره آشیانه جمهوریخواهان آمریکا محسوب می شد.