آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۹
اجتماعی
۱۰

سبک زندگی من

امروز می خواهیم برای ارائه سبک زندگی خوب به کتاب «راز شاد زیستن» اثر اندرو متیوس مراجعه کنیم. در این کتاب آمده است: برای زندگی خوب و لذتبخش؛ افکار شاد و سالم داشته باشید.خود را سلامت تصور کنید و سلامتی را حق انسان و شایسته خود بدانید. از همه مهمتر با خود ملایم باشید. از همین جا و همین لحظه خود را بپذیرید. دوست بدارید و به خود تلقین کنید که حتی تا این لحظه هم به بهترین شکل ممکن زندگی کرده اید. در بخش دیگر این کتاب آمده است: ذهن بشر، معمار بدن او و بدن، بازتاب اندیشه های اوست. اگر از ترس، خشم و هیجانات ناگفته خود اشباع شده اید، جسم شما نیز همین ترس ها، خشم ها و هیجانات سرکوب شده را منعکس خواهد کرد.  بیماری ذهن به بیماری جسم تبدیل می شود.