آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
صفحه آخر (جهان)
۱۲

آل خلیفه مشغول اعدام فعالان سیاسی در دادگاه های فرمایشی است

یک سازمان حقوق بشری از جریان داشتن اعدام های بدون محاکمه عادلانه در بحرین پرده برداشته و گفته، قربانیان غالبا فعالان سیاسی اند.

سازمان دموکراسی و حقوق بشر بحرینی موسوم به «سلام» با اشاره به رواج یافتن چنین احکامی در این کشور، خواستار لغو آنها شده و گفته احکام اعدام در بحرین در حالی صادر می شوند که برخی از قربانیان قبل از اعدام، شکنجه می شوند و در این باره هیچ تحقیقی نیز به عمل نمی آید، تمامی اعترافات محکومان تحت شکنجه و از لحاظ قانونی باطل است و بایستی جلسات محاکمه آن ها مجددا و بر اساس معیارهای انسانی برگزار شود. گفتنی است از سال 2011 تا 2019 شمار احکام اعدام صادره در بحرین به 36 مورد رسیده که تا کنون پنج مورد از این احکام اجرا شده است. 10 مورد از این احکام پس از تجدیدنظر به حبس ابد تغییر یافته، هشت مورد در انتظار تایید پادشاه بحرین است و سه مورد نیز به دادگاه عالی تجدیدنظر ارجاع داده شده است.