آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
سیاست: داخلی/خارجی
۲

برخی اظهارات و اقدامات، بوی دوقطبی کردن جامعه را می دهد

خطیب جمعه تهران گفت: برخی از اظهارات و اقدامات و بعضی از ابلاغ ها بوی دوقطبی کردن جامعه در آستانه انتخابات را می دهد؛ اگر واقعا مصلحت کشور را می خواهید و نه مصلحت باند و جناح تان، این کار را نکنید.

آیت الله سیداحمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران با بیان این که دو قطبی کردن جامعه از جمله رفتارهای ناپسند در آستانه انتخابات است، گفت: دوقطبی کردن جامعه به مصلحت اتحاد جامعه اسلامی نیست.

وی ادامه داد: برای برپایی انتخابات باشکوه باید همه از جمله مجریان، مردم و کاندیداها قانون مدار باشیم، قانون شکنی و تحقیر قانون در شان هیچ کس و حتی در شان مسوولان نیست.خطیب جمعه تهران با اشاره به موضوع نظارت استصوابی، خاطرنشان کرد: این نوع نظارت از زمان امام راحل بوده است و موضوع جدیدی نیست. نمی توان هرکسی که وارد شد، به او اجازه ورود دهیم و باید همه این افراد با نظارت باشند.