آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
سیاست: داخلی/خارجی
۲
خبر

ذوالنور در برنامه تلویزیونی دستخط

کاسبان حصر نمی خواهند این ماجرا تمام شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در برنامه تلویزیونی دستخط، جزئیاتی از شرایط فعلی محصورین تشریح کرد و اتهامات به نظام در این زمینه را رد کرد.

مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در پاسخ به سوالی درباره شرایط محصورین و امکاناتی که در اختیار دارند گفت: یک زمانی هست کسی خود را محروم می کند و یک زمانی سیستم و نظام و دستگاه او را محروم می کند. الان اینها اگر بخواهند مسافرت بروند، تفرج و تفریح داشته باشند، اگر بخواهند سفر زیارتی بروند، اگر بخواهند دکتر و معالجه بروند ممنوعیت ندارد. تحت الحفظ این سفرها را بروند کما این که برخی این را رفته اند، ولی می بینیم یک نفر از اینها از همین فرصت ها استفاده می کند و یک نفر از موضع لجاجت حاضر نیست، لجبازی و لجاجت است و مقاومت می کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: وقتی خود این فرد از امکانات استفاده نمی کند نمی توانیم نظام را متهم کنیم. الان هم گشایش های زیادی ایجاد شده، ملاقات ها متعدد است، رفت وآمد بستگان متعدد است، ارتباط با برخی دستگاه های ارتباطی فراهم است امروز رفت وآمدها بیشتر است و اسم و عنوان «حصر» است و برخی اتفاقا به همین معترض هستند.

ذوالنور همچنین درباره دیدار دونفره ای که پس از حصر با کروبی داشته است گفت: ایشان برای ختم یکی از بستگان مسئول ستاد دفترشان که مرحوم شده بود به قم آمده بودند و بعد خواستند منزل آیت الله صانعی هم سر بزنند، مردم آمده بودند و ایشان در خانه آیت الله صانعی با هجوم جمعیت محصور شده بود و خواستند ایشان را فراری بدهند، جمعیت اجازه نداد و او را به خانه دیگری بردند.

وی افزود: من آن روز عازم قم بودم و گفتم چطور است با آقای کروبی بحث دو نفره طلبگی خصوصی با هم داشته باشیم، گپ و گفتی داشته باشیم. نزدیک 12 شب تا نزدیک 4 صبح با هم بحث کردیم و در مجموع من به یک نتیجه رسیدم؛ برخی دیدند مذاکرات بنده و جناب آقای کروبی به جایی می رسد و سیاسیونی نمی خواستند این اتفاق رخ دهد، چون اگر حصر شکسته شود چه بهانه ای برای تریبون ها دارند تا تحریک احساسات کنند لذا نمی خواهند. این حصر کاسبانی دارد که نمی خواستند اجازه دهند این اتفاق بیفتد.  

دفن شفافیت

ذوالنور درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان که اخیرا در مجلس مطرح است گفت: من این طرح را امضا نکردم، چون اعتقاد من این است که این طرح «دفن شفافیت» است؛ طرح شفافیت نیست.

وی با اشاره به طرحی که خودش در این زمینه ارائه کرده بود، گفت: آن طرحی که بنده داشتم می گفتم حضور و غیبت و ماموریت و مرخصی، داخل و خارج و رای ندادن نماینده معلوم باشد و رای هم می دهد موافق، مخالف، ممتنع معلوم باشد. این کل کار نماینده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: اما این طرح فعلی، کار را محدود به رای کرده است. پس بخشی حذف شد و ابهام غیرشفافیت باقی می ماند. دستگاه هایی را وارد کرده که شورای نگهبان رد می کند. مذاکرات شورای نگهبان درباره اشخاص و حیثیت افراد است، نه شرع و نه قانون اجازه نمی دهد این علنی شود. مجمع تشخیص طبق قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی خودش کار می کند. شورای عالی امنیت ملی، مسائل امنیتی است و مگر می توانند آن را افشا کنند؟ لذا طبیعتا این طرح توسط شورای نگهبان رد می شود و خروجی این است که توپ در زمین شورای نگهبان افتاده و عده ای هم که اینجا زیرسوال بودند چرا به شفافیت رای ندادید تبرئه شده اند. پس می بینیم خروجی این شفافیت، اتفاق نمی افتد.