آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
اقتصاد
۳

جریمه 600 میلیون تومانی یک شرکت هواپیمایی

رئیس تعزیرات تهران از جریمه حدود 600 میلیون تومانی یک شرکت هواپیمایی به سبب گران فروشی خبر داد.

براساس اعلام روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی تهران، محمدعلی اسفنانی از ارسال گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان مبنی بر گران فروشی صدها بلیت هواپیمایی در بازه زمانی 15 روزه به این اداره کل خبر داد و افزود: پرونده تخلف پس از رسیدگی و محکومیت در شعبه 56 بدوی تعزیرات تهران تجدیدنظرخواهی و در شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان مجدد رسیدگی شد. وی گفت: پس از رسیدگی و احراز تخلف، متهم به پرداخت 5 میلیارد و 975 میلیون و 659 هزار و 510 ریال (حدود 600 میلیون تومان) جزای نقدی در حق دولت و مهر تخلف اول محکوم شد.  اسفنانی افزود: شرکت موصوف به طور میانگین، در فروش هر بلیت مرتکب 250 هزار تومان اضافه دریافتی از مسافران شده بود. به گفته اسفنانی، گران فروشی این بلیت ها ربطی به فروش بلیت های سفر اربعین ندارد.