آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
اقتصاد
۳

بانک ها به بخشنامه های دولت اهمیتی نمی دهند

احمدرضا سرحدی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص  اختصاص 20 درصدی تسهیلات بانک ها به بخش مسکن گفت: چنین پیشنهادهایی که جنبه اقتصادی آن سنجیده نشده و به صورت بخشنامه ای است طبیعتا عملیاتی نیز نخواهد بود و کسی به آن وقعی نمی نهد. حتی اگر در این امر بانک مرکزی و وزیر راه با هم هماهنگ باشند، بانک ها هرگز 20 درصد از تسهیلاتشان را به بخش مسکن اختصاص نمی دهند و آن را به زیرمجموعه های خود می دهند، چون سود بانک ها در این امر دیده نشده است.

این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: با این حال بانک مسکن به دلیل بازپرداخت وام های مسکن مهر و افزایش پس انداز صندوق های سپرده مسکن می توانند به این امر کمک کند، ولی بانک های دیگر از این ابلاغیه تبعیت نمی کنند.

سرحدی در ادامه با بیان این که نباید تسهیلات بانک ها به خرید خانه اختصاص یابد، بیان کرد: تجربیات گذشته در این خصوص نشان می دهد با اعطای این وام ها التهاباتی در بخش مسکن اتفاق خواهد افتاد، هرچند رکود وسیعی در بخش مسکن حاکم است.

وی افزود: چون مسکن کالای بسیار گرانی است طبیعتا افزایش عرضه مسکن (سه میلیون خانه خالی) به کاهش قیمت این کالای ارزشمند منجر نشده است و مردم توانایی خرید مسکن را ندارند، بنابراین با اختصاص تسهیلات 20درصدی بانک ها به این بخش می توان تا سال آینده شاهد تغییرات جدی در بازار مسکن باشیم به شرط این که پمپاژ پولی وسیعی در این امر صورت گیرد.