آرشیو پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۰
سیاست
۳

الو شرق 88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

آسیب وانتی‎ها به شنوایی مردم: شهرداری منطقه 14 در پاسخ به اعتراض ساکنان خیابان سیرجان، انتهای کوچه عسگری درباره وانتی های سیار و فروشندگان دوره گرد و سمساری ها اعلام کرد که معبربانان نسبت به شناسایی و رفع مزاحمت آنان اقدام کرده اند. البته برای چند روز آرامش برقرار شد اما دوباره سروکله وانتی ها پیدا شده و با آلودگی صوتی خواب و استراحت را از سالمندان و بیماران ربوده اند. از این رو انتظار می رود با این معضل به طور جدی تر و ریشه ای برخورد کنند.

داریوش یکتا