آرشیو پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۰
سیاست
۳

بازتاب

 پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 15: احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 1 مهر 98 مبنی بر «ساماندهی و جمع آوری بارفروشان در منطقه مخصوصا مقابل بیمارستان مهدیه»، به استحضار می رساند اداره ساماندهی منطقه 15 به منظور سامان بخشی محور خیابان شهرزاد (رجب نیا) طی چند سال گذشته اقدامات بی شماری نظیر شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی وانتی ها، شناسایی و ثبت مشخصات مالکین وانت بارهای سابقه دار و دارای مشکل مستقر در خیابان شهید رجب نیا (شهرزاد) به منظور کنترل پذیری آسیب های اجتماعی و مقابله صحیح با آن، نصب اطلاعیه با مضمون برخورد قانونی با عاملین سد معبر، دعوت نامه به وانت بارهای خیابان شهید رجب نیا (شهرزاد) توسط گشت های نظارت پیگیری اداره ساماندهی منطقه جهت استقرار در روزبازارهای موجود، جانمایی و تعبیه مکان و محل مناسب در خیابان فدائیان اسلام زیر پل بعثت جهت استقرار وانت بارها، اعمال قانون و رفع سد معبر خیابان شهرزاد به صورت مقطعی با همکاری کلانتری محل، راهور منطقه و ناحیه یک و صدور اخطاریه به کسبه اصناف و ذی نفعان وانت بارها به استناد تبصره 1 بند 2 ماده و اخذ حکم از دادسرای ناحیه 37 انجام داده است که تا رسیدن به نتیجه مطلوب و رضایت شهروندان ادامه دارد.