آرشیو پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۰
اقتصاد
۴
خبر

قاضی مسعودی مقام: سبحانی در پرونده پتروشیمی متهم نیست

قاضی مسعودی مقام در گفت وگو با دانشجو، با اشاره به شایعاتی در پرونده پتروشیمی مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن دادگاه برای انحراف در روند پرونده گفت: سبحانی در پرونده پتروشیمی متهم نیست اما به همراه افرادی دیگر در تحقیقات مقدماتی در مظان اتهام بوده است و پرونده اتهام این افراد همچنان در دادسرا مفتوح است و دادگاه نیز جهت تکمیل سریع تر تحقیقات پرونده تذکرات لازم را داده است اما تاکنون درباره موضوعات مفتوح نظری اظهار نشده است.او ادامه داد: به دلیل عدم اظهارنظر دادسرا درباره اتهامات مفتوح در پرونده پتروشیمی، دادگاه خود تحقیقات لازم را انجام داده است و در حال تکمیل تحقیقات لازم درباره متهمین پرونده که اتهامشان در دادگاه مطرح است، هستیم که البته این تحقیقات به نقاط پایانی خود رسیده است اما متاسفانه تاکنون در رابطه با چند نفر از متهمین اصلی پرونده، شعبه مربوطه تصمیمی اتخاذ نکرده است.رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات مرجان شیخ الاسلامی گفت: متهمه مرجان شیخ الاسلامی همچنان متواری است و در کشور کانادا به سر می برد. وکلای ایشان مدارک و مستنداتی تسلیم دادگاه کرده اند که در حال بررسی مدارک هستیم.او افزود: درباره حضور متهمه در دادگاه، هیچ اطلاعی نداده اند و حتی با وجود اعلام ارائه مستقیم لوایح، این اتفاق صورت نگرفت و متهمه لوایح را نیز مستقیم ارائه نکرده اند.قاضی رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی و فساد در بانک سرمایه گفت: دادگاه رسیدگی لازم را انجام خواهد داد و طبق مقررات رای مقتضی را صادر خواهد کرد. تا میانه مهرماه منتظر تکمیل تحقیقات دادسرا، تنظیم و ارسال کیفرخواست هستیم، در غیر این صورت در رابطه با سایر متهمینی که بازداشت کرده ایم، تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد.