آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
رسانه: دور دنیا
۸

تحلیل

دکتر محمدجواد گودینی
کره شمالی و آینده سیاسی ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شرایط سیاسی نگران کننده ای به سر می برد و مصیبت ها یکی پس از دیگری بر وی فرود آمده و وضعیت بغرنجی را برای او به وجود آورده است. علاوه بر تلاش دموکرات ها به ویژه نانسی پلوسی که می توان او را زن آهنین دموکرات ها توصیف کرد، برای برکناری رئیس جمهور آمریکا، کره شمالی نیز در اقدامی شجاعانه اعلام کرد از مذاکرات هسته ای با ایالات متحده آمریکا درباره برنامه موشکی اش که به مراحل پایانی خود نزدیک شده و با وساطت و نظارت دولت سوئد در جریان بوده است، خارج شده و دیگر مایل به ادامه این مذاکرات نیست.

از این رو به نظر می رسد ترامپ با چالش های جدی روبه روست؛ چالش هایی که می تواند آینده سیاسی او را تحت الشعاع قرار داده و حتی به کنار رفتن وی از عرصه سیاسی آمریکا منجر شود.کره شمالی در اقدامی چالش برانگیز مدتی پیش اعلام کرد موشکی جدید را مورد آزمایش قرار داده است؛ این رویکرد جدید کره شمالی، بحرانی برای سیاست خارجی دولت آمریکا محسوب می شود و نادیده گرفتن تمامی توافق ها و تفاهم های گذشته ای است که میان کره شمالی و دولت ترامپ منعقد شد؛ به ویژه توافق هایی که رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا در دو نشست سنگاپور و هانوی پیرامون آن مذاکره کرده و به تفاهم رسیده بودند. در این توافق ها بر توقف هر گونه آزمایش هسته ای و بالستیک تاکید شده بود.

نکته جالب توجه آن که پیونگ یانگ در این مرتبه (برخلاف دفعات گذشته) به واشنگتن هشدار داده و از موضعی برتر سخن می گوید. کره شمالی از زبان سخنگوی وزارت خارجه اش در هشداری به واشنگتن اعلام کرد تا پایان سال جاری به آمریکا مهلت می دهیم پیشنهادهای مورد قبولی را در خصوص مسائل دوجانبه عرضه کند.

به نظر می رسد کره شمالی که از رویکرد سابقش به رویکردی نوین تمایل پیدا کرده، قصد دارد رئیس جمهور آمریکا را در چالشی قابل توجه قرار دهد. این موضعگیری مقتدرانه در برخورد با ایالات متحده می تواند درسی بزرگ برای دولت های عرب منطقه به شمار رود که در برابر تهدیدهای آمریکا شیوه ضعف در پیش گرفته اند و خود را تابع سیاست های دیکته شده ایالات متحده می دانند.

ترامپ که در داخل آمریکا با مشکلات متعددی مواجه است، در بخش خارجی نیز با چالش کره شمالی روبه رو شده است. ناتوانی دونالد ترامپ در حل و فصل پرونده کره شمالی می تواند بر آینده سیاسی وی تاثیری غیرقابل انکار گذاشته و شکستی مهم را بر او تحمیل کند