آرشیو پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۰
جامعه
۱۲
نگاه

ورود تعداد انبوه کودکان خارجی به کشور در سال جاری

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش «کودک کار ایرانی» و ورود تعداد انبوه کودکان خارجی به کشور در سال جاری خبر داد. حبیب الله مسعودی فرید در پاسخ به این سوال که چرا آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد، گفت: در رابطه با آسیب های اجتماعی نمی توانیم آمار دقیقی به دست بیاوریم، چراکه پدیده هایی مخفی است. در تمام آسیب های اجتماعی اعم از کودکان کار، شیوع شناسی اجتماعی کودکان کار و بسیاری دیگر از آسیب هایی از این دست، آمارهای تخمینی بیان می شود. مسعودی فرید بیان کرد: کودکی ممکن است فقط تابستان ها برای کار به خیابان بیاید و یکی هم ممکن است کل سال بیاید. چند سال قبل، تحقیقی در این زمینه انجام دادیم که آماری حدود 14 هزار کودک در تهران و 70 هزار نفر برای کشور به ما اعلام شد. البته این اقدام هم برآورد بود و حتی شیوع شناسی هم در آن منظور نشد. به طور مثال آماری که در شیوع شناسی اعتیاد وجود دارد، خوداظهاری است. به طور مثال دومیلیون و 800 هزار نفر آمار مصرف مواد برای یک بار را هم که داشتیم، نتیجه خوداظهاری بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون این روش آمارگیری درباره کودکان کار و خیابان انجام شده است؟ گفت: در رابطه با کودکان خیابانی تا به حال این کار نشده است. تمام آمارهایی که سازمان ها یا اشخاص ارائه می دهند حدسی است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در پاسخ به این سوال که اگر بعد از سال ها اجرای طرح ساماندهی کودکان کار، هنوز کودک کار در خیابان ها وجود دارد و حتی بیشتر هم شده است، آیا به نظر نمی رسد طرح کارآمد نبوده و نیاز به پژوهش بیشتری باشد، اظهار کرد: ممکن است ایراد از طرح نباشد و باید به زیرساخت های ضروری برای اجرای طرح اشاره کرد که وجود ندارد. چهره آسیب های اجتماعی مدام تغییر می کند. سال 84 وقتی طرح های مربوط به کودکان کار و خیابان تصویب می شدند، هیچ سهمی برای اداره اتباع نبود، در حالی که الان سهم این اداره در طرح های کودکان کار خیلی زیاد است. چون کودکان اتباع زیاد شدند و ناچار سازمان اتباع باید ورود کند. مسعودی فرید در ارتباط با اقدامات سازمان بهزیستی در ارتباط با کودکان کار و خیابان اظهار کرد: طبق بررسی ها در سال های گذشته 95 درصد کودکان کار و خیابان با خانواده هایشان زندگی می کنند؛ بنابراین به جای توسعه مراکز شبانه روزی حمایت از خانواده های کودکان کار را مدنظر قرار دادیم. بنابراین مراکز روزانه و آموزشی کودک و خانواده راه اندازی شدند. این طرح در استان های تهران، البرز، همدان و ایلام در ابتدا پایلوت اجرا شد و الان در سراسر کشور پیگیری می شود. وی افزود: هم اکنون 63 مرکز روزانه کودک و خانواده در کشور داریم. مراکز روزانه سازمان بهزیستی مراکز حمایتی از خانواده ها و کودکان محسوب می شوند. از این تعداد 18 مرکز در تهران مستقر است و خیلی از مراکز با نام مراکز پرتو تنها توانستند فضای لازم را از شهرداری اخذ کنند. مسعودی فرید در ارتباط با آمار پذیرش کودکان کار و خیابان توسط سازمان بهزیستی اظهار کرد: در سال های پیش پنج یا شش هزار کودک را می توانستیم پذیرش کنیم، اما این آمار امروز به 13هزارو 700 نفر در هر سال رسیده است. افزایش آمار جامعه هدف ما و کودکان کار اظهار درستی است. حتی کودکان کار ایرانی زیادتر شده اند و همچنین امسال بچه هایی که از خارج کشور آمده اند، حجم عظیمی را تشکیل می دهند.