آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۱
زندگی: ایران
۱۶
نکته های کنکوری

ممنوعیت های دارویی را جدی بگیرید

از امروز خیلی حرف ها در این ستون و این مجال کوتاه برای زدن داریم؛ حرف هایی که هم دل خودمان را آرام کند، هم شاید به کار آن دسته از هموطنانی بیاید که پای در این راه آسمانی گذاشته اند و هم این که آن گروه از هموطنان که چون ما در زمره جاماندگان قرار گرفته اند را در جریان برخی اخبار مهم اربعین بگذارد. اول و مهم تر از هرچیز این که اگر بار سفر بسته اید (که البته همین جا عرض می کنیم بارتان حسابی سبک باشد)، از داشتن هر نوع قرص و شربت و داروی کدئین دار و حاوی مواد مخدر خودداری کنید که این کار در عراق جرمی سنگین به شمار می رود و عواقب ناخوشایندی چون چند سال زندان و میلیون ها تومان جریمه دارد و تا به حال هم گریبان برخی هموطنان را گرفته است. این را هم بنده نمی گویم و هر روز مسوولان انتظامی و غیرانتظامی کشورمان در ستاد اربعین گوشزد می کنند که اتفاقا یکی از معضلات شان همین بحث قرص و داروی همراه زائران ایرانی شده. منظورشان از قرص و داروهای مخدر هم قرص های روانگردان و شیشه و... نیست و دقیقا منظورشان قرص ها و شربت های کدئین داری چون استامینوفن کدئین و انواع و اقسام قرص هایی است که آخرشان به پام ختم می شود؛ مثل دیازپام، کلورازپام و... یعنی همان قرص های ضداسترس و ضداضطرابی که عموم ایرانیان به عنوان قرص های آرام بخش و به ویژه برای بی خوابی استفاده می کنند. البته گفته می شود برخی داروها مانند لورازپام را می توان با نسخه متخصص همراه داشت. این را چه وقت فهمیدیم؟ وقتی یکی از سرهنگ های حاضر در مرز در گفت و گو با رادیو اربعین چند بار تکرار کرد که این قرص و داروها و آمپول ها را با خودتان نیاورید که بدجور همه را به مخمصه می اندازید؛ همین قرص هایی که ما اینجا مثل نقل و نبات مصرفشان می کنیم.